het bureau

De expertise van Bunnik Beleid en Advies (Claartje Bunnik)  ligt op het brede terrein van beleid, uitvoering en toezicht in de publieke sector. Ik ondersteun overheden en non-profitinstellingen bij het ontwikkelen van beleid, koers of strategie en bij het vertalen daarvan naar concrete keuzes, doelen en acties. Ik heb expertise in het vertalen van doelen naar prestatieindicatoren en resultaatafspraken.
Mijn inhoudelijke kennis ligt vooral op de terreinen van

  • cultuur en cultureel erfgoed
  • onderwijs
  • (cultuur)educatie

Bunnik Beleid en Advies is inzetbaar in alle fasen van het beleidsproces; analyse en onderzoek, beleidsformulering, uitvoering en evaluatie. Ik kan u helpen bij het ontwerpen van een beleidsproces, waarin belanghebbenden een herkenbare inbreng hebben. Ik kan inhoudelijk meedenken en adviseren en uw ideeën op aansprekende manier op papier zetten.
Mijn bureau koppelt kennis op de terreinen van cultuur, onderwijs en educatie aan actuele inzichten en ontwikkelingen in het denken over overheid, sturing en toezicht.